sausio 13 kalnas

Kai sausio 13-tą mums ant krūtinės
Neužmirštuolės žiedas išsiskleis,
Atminsim tuos kas žuvo už Tėvynę,
Kas gynė Laisvę savo kūnais ir darbais.

Vėl suliepsnos laužai prie Seimo rūmų,
Miestelių aikštėse ir širdyse žmonių.
Kol mes laisvi, tol jie gyvi tarp mūsų,
Gyvi darbuos ir atminty visų.
...

Kęstutis Ivinskis