Mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas „Ant žodžio sparnų“. Konkurso tikslas - skatinti mokinius domėtis literatūra, puoselėti lietuvių kalbos meninio žodžio suvokimą, ugdyti kūrybines ir raiškos kompetencijas.

Į salę susibūrė gausus meninio žodžio puoselėtojų būrys. Iš viso dalyvavo 35 mokiniai. Išgirdome įvairių autorių: S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus, R. Skučaitės, J.Erlicko eilėraščių. Vertinimo komisija džiaugėsi kūrinių įvairove bei mokinių gebėjimu subtiliai, kūrybiškai, emocingai perteikti eilėraščio nuotaiką ir spalvas.

Nelengva buvo išrinkti geriausius - visi skaitovai buvo verti dalyvauti Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse. Tačiau sprendimą reikėjo priimti ir išrinkti mokinius, kurie atstovaus mokyklą kituose renginiuose. Kompetentinga komisija nusprendė.

1-2 klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo Bartas Bendoraitis (2c klasė), kuris deklamavo Kęstučio Ivinskio eilėraštį  ,,Kodėlčius‘‘.

3-4 klasių – I vietą laimėjo Hilda Michalovskytė (4d klasė). Ji deklamavo Ramutės Skučiatės eilėraštį ,,Apie pradžią”.

Sveikiname visus konkurso dalyvius, kurie dovanojo gražiausias emocijas ir gerą nuotaiką. Dėkojame jiems už nuoširdžias pastangas, dėmesį meniniam žodžiui.

Mokytojams dėkojame už mokinių skatinimą dalyvauti konkurse, lietuvių kalbos žodžio puoselėjimą, deimantukų ieškojimą. Bartui ir Hildai linkime sėkmės miesto konkurse.