4-ų klasių mokinių, jų tėvelių bei mokytojų dėmesiui!

2024 m. sausio 23 d. ir 30 d. 4-ose klasėse bus vykdomi skaitymo ir matematikos nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)

 

NMPP vyks atskirais srautais, laikantis taisyklių ir tvarkos, nurodytų LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame įsakyme Nr. V-6 “Dėl nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimas 2023 m. lapkričio 10 d. Nr. V-1444) pagal tvarkaraštį:
Skaitymo NMPP – sausio 23 d. (I ir II srautai);
Matematikos NMPP – sausio 30 d. (I ir II srautai).
Kiekvieno elektroninio patikrinimo trukmė – 45 min.

NMPP patikrinimo pradžia: 9.00 val. (I srautas), 11.00 val. (II srautas).

NMPP vyks mokykloje elektroniniu būdu. Elektroninės užduotys bus vertinamos automatiškai, tad mokinys savo pasiekimų rezultatą matys iš karto, po užduoties atlikimo.
Priemonės, kuriomis galės naudotis mokiniai: popieriaus lapai juodraščiui (pasirūpins mokykla) ir rašymo priemonės (atsineša pats mokinys).
Su NMPP vykdymo instrukcija, patikrinimo laiku ir pan. mokinius supažindins klasės vadovas.

Linkime visiems mokiniams sėkmės pasiekimų patikrinimuose ir susikaupimo bei atsakomybės ruošiantiems jiems.