Pirmą kartą Europos kalbų diena pradėta švęsti 2001 metais. Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga įtraukė milijonus žmonių iš 45 dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.

Po šio sėkmingo renginio Europos Taryba paskelbė rugsėjo 26 dieną – Europos kalbų diena.

Rugsėjo 25 d. mūsų mokykloje vyko integruotos veiklos šiai dienai paminėti. Pradinukai mokėsi žodžius įvairiomis kalbomis, rengė pristatymus. Pertraukų metu skambėjo įvairių Europos šalių kalbomis atliekamos dainos. Mokyklos fojė bibliotekos vedėja Audronė Bagočiūnienė parengė įvairiomis kalbomis parašytų knygų parodą. Anglų kalbos mokytoja Vaida Batkauskienė ir šokio mokytoja Ineta Dubininkaitė pravedė integruotą anglų kalbos - šokio pamoką ketvirtokams. Pamoka vyko anglų kalba, mokiniai mokėsi išgirsti užduotis, paklausti, šoko įvairius šokius.