margutis pavasari zadins

Šventos Velykos – svarbiausia ir gražiausia pavasario šventė. Pasaulio krikščionims ji primena Kristaus Prisikėlimą, tačiau kartu tai yra ir bundančios gamtos pasveikinimo, pavasario džiaugsmo bei linksmybių šventė.

Balandžio 1-15 d. Vilniaus „Šviesos“ pradinėje mokykloje vyko projektas „Margutis pavasarį žadins“. Integruotų veiklų metu 1-4 klasių mokiniai dirbdami grupelėse ir savarankiškai ruošė pristatymus apie Šv. Velykų šventimo tradicijas įvairiuose krikščioniškuose pasaulio kraštuose, naudodami įvairias technikas kiekviena klasė dekoravo po vieną didelį margutį, kuriuo buvo papuošta mokyklos erdvė, susipažino su krikščioniškaisiais Velykų šventės simboliais. Tyrinėdami lietuvių tautosaką, krikščioniškąją šventės prasmę, mokiniai gilinosi į Velykų šventės tradicijas, papročius, simboliką, jos tautinį paveldą ugdydami pilietines, tautines, dvasines vertybes, gerbdami tautos atmintį ir tradicijas.