Kviečiame įsijungti į Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos kolektyvą.

   
Pareigos :

Socialinis (-ė) pedagogas (-ė).

Darbo aprašymas :

Socialinis pedagogas dirba su asmeniu – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose, kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

Reikalavimai :

1. Aukštasis išsilavinimas;
2. Socialinio pedagogo kvalifikacija;
3. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

4.Socialinio pedagogo darbo patirtis būtų privalumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas(pateikiamas atvykus);
3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
4. Gyvenimo aprašymas.

Siūlome :

Neterminuota darbo sutartis, 1,0 etatu. Pareigybės lygis A2. Koeficientas nuo 4,2 iki 7,8, priklauso nuo darbo stažo.

   
Adresas :

Fabijoniškių g. 23, Vilnius

Skelbimo publikavimo data : 2021-03-12
Skelbimas galioja iki : 2021-05-31
   
Kontaktinė informacija :

Dokumentus su nuoroda „Socialinis (-ė) pedagogas (-ė)“ prašome siųsti iki 2021-05-31 el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

 

 

Kviečiame įsijungti į Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos kolektyvą.

   
Pareigos : Logopedas (-ė).
Darbo aprašymas :

Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius, šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis.

Reikalavimai :

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas pagal specialybę;
2. Gebėjimas įvertinti mokinių specialiuosius poreikius;
3. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
4. Kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1. Gyvenimo aprašymas;
2. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Siūlome :

Siūlome logopedo(ės) darbą 1 etatu. Pareigybės lygis A2. Darbo sutartis neterminuota. Darbo užmokestis (bruto) 962-1355 eur.. (priklausomai nuo kvalifikacijos ir pedagoginio darbo stažo). 

   
Adresas :

Fabijoniškių g. 23, Vilnius

Skelbimo publikavimo data : 2021-03-12
Skelbimas galioja iki :

2021-05-31

   
Kontaktinė informacija :

Dokumentus su nuoroda „Logopedas“ prašome siųsti iki 2021-05-31 el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.