Mokinių priimtų į 1-4 klases, sąrašai 2019 – 2020 m. m.

Priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Dėl Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo

Interaktyvus Vilniaus mokyklų žemėlapis

Sutartis dėl vaiko priėmimo į mokyklą