daiktu svoris

2d klasėje vyko „Daiktų svorio nustatymo“ pamokos. Mokomės per suvokimą. Mokytoja Audra Paulauskaitė.