2023 metų Tarptautinė socialinio emocinio ugdymo ( SEU) diena sutampa su mums brangia Kovo 11-ąja.
Visą kovo mėnesį klasėse vyksta veiklos, kurių metu stiprinama mokinių socialinė ir emocinė sveikata. SEU - tai vaiko emocinė savivoka, teigiamas savęs pažinimas ir emocijų valdymas, empatijos ugdymas, pozityvių tarpusavio santykių kūrimas.
Mokiniai klasėse „matuoja“ savo bei klasės emocijas „emocijų termometru“, mokosi padėti sau ir draugui jaustis gerai.
Mokiniai skatinami išmokti padėkoti, padrąsinti, pagirti save bei kitą, padovanoti draugui šypseną.
Kviečiame visą kovo mėnesį skatinti vaikų teigiamą savęs vertinimą panaudojant afirmacijų kartojimo metodą, kad kiekviena diena prasidėtų pozityviai.
Afirmacijos – tai įkvepiantys ir padrąsinantys teiginiai, kurie padeda vaikams siekti tikslų bei suteikia pozityvią energiją visai dienai. Afirmacijų kartojimo metodas gali padėti nepasitikinčiam savimi, jautriam ir mažą savivertę turinčiam vaikui tvirčiau žengti savo tikslų keliu. Kiekvieną dieną kartojant pozityvias frazes, vaiko pasąmonėje tarsi užsitvirtina teigiama energija. Dėl to tampa paprasčiau spręsti problemas, valdyti impulsus ir emocijas bei siekti tikslų.
Mokiniai iš trispalvių širdelių sukūrė bendrą vienybės medį. Didžiavosi, kad yra lietuviai, prisiminė iškilias Lietuvos asmenybes, džiaugėsi, kad gyvena Lietuvoje.