Užgavėnės tai gana senai švenčiama žiemos šventė, kuri simbolizuoja žiemos „išvarymą“ iš miestų, miestelių, kaimų ir kitų vietovių. Šia švente siekiama kuo anksčiau prisišaukti pavasarį.
Mokyklos bendruomenė vasario 21 d. labai nuotaikingai atšventė Užgavėnes. Dainavo, šoko, žaidė, šūkaliojo, stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą. Pasislėpę po kaukėmis ir garsiai šaukdami, vijo žiemą iš kiemo. Pasilinksminę ir išviję žiemą, vaikai pasivaišino gardžiais blynais.