Spalio 10 d. kasmet minime Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Ši diena mums primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo, prevencijos svarbą. Psichinė sveikata yra sudėtinė asmens sveikatos dalis, lemianti žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį, bendrauti ir išreikšti savo jausmus

Šią savaitę mokyklos psichologė vedė psichoedukacinius užsiėmimus apie psichinę sveikatą, emocijų raišką ir valdymą ketvirtokams. Diskutuota apie tai, kad psichinė sveikata – tai emocinis, dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, tai teigiamas gėrio jausmas. Mokiniai dalinosi jiems žinomais emocinės savireguliacijos, savipagalbos būdais.

09