Rugsėjo 24 dieną mokykloje vyks „Solidarumo bėgimas“, parama skirta vaikų dienos centrus lankantiems vaikams bei berniukams ir mergaitėms augantiems Ukrainoje. Juk gėrį galima kurti kiekvienam, o kad pajustume gėrio jėgą, reiktų pradėti jį kurti pačiam. Būtent noras kurti gėrį vienija mūsų bendruomenę. Bendromis pastangomis mes galime padėti stokojantiems. Tad jei norėtumėte pasidalinti savo gerumu spauskite šią nuorodą: https://gelbekitvaikus.lt/paremk.