Spalio 12 d. 4a klasėje mokytojos Justina Kliknaitė ir Vaida Šlepikienė vedė integruotą tikybos, dailės ir technologijų pamoką “Dešimt Dievo Žodžių”, Dirbdami individualiai, porose ir grupėse mokiniai gilino žinias apie 10 Dievo įsakymų, mokėsi juos atpažinti pagal pateiktas gyvenimiškas situacijas, suprasti ir perteikti platesne prasme. Ugdydami meninius gebėjimus bei kūrybiškumą, kūrė trumpus vaidinimus, siūlė idėjas, kaip būtų galima piešiniu perteikti pasirinktą Dekalogo įsakymą. Pamokos pabaigoje buvo pristatyti konkurso “DEŠIMT ŽODŽIŲ” nuostatai. Geriausi darbai dalyvaus respublikiniame kūrybinių darbų ir piešinių konkurse. Linkime sėkmės!