Lapkričio 15-19 d. mokykloje vyko probleminio ugdymo savaitė „ Vanduo-gyvybės šaltinis“. Mokiniams buvo iškeltas probleminis klausimas ,,Kaip aš jaučiu vandens tamsią ir šviesią puses?".

1-ų klasių mokiniai aptarė fizines vandens savybes, jo būsenas. Kalbėjo kaip ir kodėl reikia taupyti vandenį. Antrokai nagrinėjo Lietuvos žemėlapį, stebėjo jame vandens kelią. Susipažino su miestų herbais, kuriuose ieškojo vandens simbolių. Trečiokai domėjosi vandens telkinių tarša, atliko įvairiausius bandymus. 4-ų klasių mokiniai aptarė oro lašeliniu būdu plintančias ligas, higienos svarbą. Jie rašė padėką gydytojams dirbantiems su COVID-19, siuvo apsaugines kaukes. Visi dalyvavusieji probleminio ugdymo savaitėje stengėsi įveikti septynių stiklinių iššūkį-išgerti per savaitę 49 stiklines vandens. Tai nėra paprasta ir lengva! Tik nedidelei daliai vaikų tai pavyko.

Mokiniai suprato, kad vanduo yra gyvybinės svarbos šaltinis, kurį reikia saugoti ir tausoti.