4 klasių mokinių ir tėvelių , mokytojų dėmesiui!

2023 m. sausio 24 – vasario 1 dienomis visose 4 klasėse bus vykdomi nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)– skaitymo ir matematikos.
NMPP vyks elektroniniu būdu mokykloje. Elektroninės užduotys bus vertinamos automatiškai, todėl mokiniai savo pasiekimų rezultatą matys jau atlikę užduotis.
NMPP vyks atskirais srautais (atskiromis klasėmis), laikantis taisyklių ir tvarkos, nurodytų LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame įsakyme Nr. V-6 “Dėl nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimas 2022 m. spalio 13 d. Nr. V-1630) pagal tvarkaraštį:

Skaitymo NMPP – sausio 24 d. (I ir II srautai),
sausio 25 d. (III srautas).

Matematikos NMPP – sausio 31 d. (I ir II srautai),
vasario 1 d. (III srautas).

Kiekvieno elektroninio patikrinimo trukmė – 45 min.

NMPP patikrinimo pradžia 9.00 val. (I srautas), 11.00 val. (II srautas) 9.00 val. (III srautas).

Priemonės, kuriomis galės naudotis mokiniai: popieriaus lapai juodraščiui ir rašymo priemonė.

Su NMPP vykdymo instrukcija mokinius iš anksto supažindins klasių mokytojos.

Su praėjusių metų NMPP užduotimis galite susipažinti čia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/uzduotys/

O pasitreniruoti galite čia: https://beta.etestavimas.lt/

Linkime visiems mokiniams sėkmės šiuose patikrinimuose ir susikaupimo ruošiantiems jiems.