1. Padlet platforma Tautinių šokių būrelio mokiniams (1 savaitė):
https://padlet.com/inetadancestudio/7z281j0bnwdb

2. Padlet platforma Tautinių šokių būrelio mokiniams (2 savaitė):
https://padlet.com/inetadancestudio/TautiniaiSokiai