Probleminis mokymas aktualus šių dienų vaikams ir plačiai taikomas visame pasaulyje. Nuo tradicinio mokymo , kur mokytojas išdėsto medžiagą, mokinai išmoksta ją ir atsiskaito, jis skiriasi tuo, jog mokiniams iškeliamas probleminis klausimas, kuris patrauklus ir įtraukiantis , nes atspindi realią aplinką, kurioje mokiniai gyvena. Kad galėtum į jį atsakyti, privalu ištirti tikrą situaciją, aptarti, ką žinai, o ką dar turi sužinoti, ieškoti atsakymo įvairiuose šaltiniuose, kryptingai domėtis pamokos metu pateikta informacija, ugdytis reikiamus įgūdžius. Kartu sprendžiant problemas ugdomas bendradarbiavimo bei bendruomeniškumo jausmas.

Lapkričio 15-19 dienomis mokykloje vyksta probleminio ugdymo dienos tema „ Vanduo-gyvybės šaltinis“ . Iškėlėme probleminį klausimą „Kaip aš jaučiu vandens tamsią ir šviesią puses?“. Mokiniai atlieka įvairius tyrimus, priėmė septynių stiklinių iššūkį.