aikstele

Brangūs tėveliai, mokytojai, darbuotojai ir visi mokyklos rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lėšas. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka mokykla tampa saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius.

2020 m. gautos (3456,35 €) bei sukauptos iš ankstesnių metų paramos lėšos buvo tikslingai panaudotos mokyklos ugdymo(si) bazės turtinimui:

 • krepšinio aikštelės įrengimas ( 12288,62 €);
 • mokinių draudimas ( 567,54 €);
 • 2 naujų izoliuotų durų gaminimas ir montavimas švietimo pagalbos specialistų kabinetui ( 863,12 €);
 • sveikatingumo tako įrengimas (140,00 €).

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti 1,2 procento pajamų mokesčio Vilniaus „Šviesos“ pradinei mokyklai užpildant FR0512 formą.

Tai padaryti galite:

– per tinklalapį http://deklaravimas.vmi.lt/ naudojant internetinės bankininkystės prisijungimą.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos privalomus laukelius:

 • 5 Mokestinis laikotarpis – 2020
 • 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – pažymėkite varnelę.
 • E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)
 • E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191665480
 • E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus „Šviesos“ pradinė mokykla
 • E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2
 • E5 Įvesti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite dar 1 metų paramą skirti mums, įveskite 2021, o jei 2, 3 ar 4 metų paramą – atitinkamai 2022, 2023 ar 2024.

parama1

parama2


Tikimės Jūsų, kitų šalia Jūsų dirbančiųjų paramos ir pagalbos, nes tik veikdami kartu visų mūsų labui – nuveiksime daugiau.

Mokyklos administracija