vaikai

Mokyklos Mokinių priėmimo komisijos posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 3 d., protokolo Nr 3-4 nutarimu skelbiamas kviečiamų mokytis į 2020-2021 m. m. pirmąją klasę mokinių preliminarus sąrašas. Prašome 2020 m. birželio 5 – 7 d. PATVIRTINTI kvietimą mokytis per e. sistemą.

Informuojame, kad mokymo sutartis bus pasirašoma 2020 m. birželio 9-11 d. nuo 8.00 iki 17.00 val. mokyklos 116 kabinete. Turite pateikti:

  • vaiko, lankiusio priešmokyklinio ugdymo grupę, pasiekimų ir pažangos įvertinimą;
  • vieną vaiko nuotrauką (25 x 30 mm) mokinio pažymėjimui..

Mokinių į pirmą klasę preliminarus sąrašas:

1. 44946     26. 46519     51. 48546     76. 51828     101. 54918
2. 45014     27. 46599     52. 48567     77. 51878     102. 55321
3. 45090     28. 46644     53. 48598     78. 51939     103. 55346
4. 45101     29. 46699     54. 48641     79. 52119     104. 55403
5. 45107     30. 46712     55. 48906     80. 52196     105. 55511
6. 45370     31. 46763     56. 49121     81. 52434     106. 55678
7. 45402     32. 46836     57. 49406     82. 52901     107. 55679
8. 45474     33. 46900     58. 49567     83. 52942     108. 55814
9. 45475     34. 46912     59. 49750     84. 53070     109. 55948
10. 45648     35. 46943     60. 49759     85. 53093     110. 56222
11. 45768     36. 46972     61. 49880     86. 53187     111. 56318
12. 45775     37. 47013     62. 50000     87. 53296     112. 56401
13. 45807     38. 47017     63. 50163     88. 53403     113. 56466
14. 45816     39. 47230     64. 50166     89. 53621     114. 56591
15. 45872     40. 47326     65. 50325     90. 54112     115. 56800
16. 46014     41. 47384     66. 50413     91. 54247     116. 56818
17. 46170     42. 47440     67. 50600     92. 54280     117. 56987
18. 46191     43. 47451     68. 50650     93. 54426        
19. 46246     44. 47540     69. 51195     94. 54542        
20. 46248     45. 47554     70. 51228     95. 54580        
21. 46264     46. 47638     71. 51396     96. 54595        
22. 46298     47. 47702     72. 51578     97. 54688        
23. 46310     48. 47750     73. 51633     98. 54697        
24. 46392     49. 47795     74. 51643     99. 54839        
25. 46491     50. 48240     75. 51708     100. 54863        

 

Birželio 8 d. Posėdžio sprendimu, protokolo Nr. 3-5, į „Šviesos“ pradinę mokyklą kviečiame šiuos mokinius:

Pirma klasė:
1. MOK-53756
2. MOK-55468
3. MOK-56721

 

Birželio 16 d. Posėdžio sprendimu, protokolo Nr. 3-6, į „Šviesos“ pradinę mokyklą kviečiame šiuos mokinius:

Pirma klasė:
1. MOK-52417
2. MOK-57227
3. MOK-57275

Antra klasė:
1. MOK-54503
2. MOK-57095

 

Priėmimo komisijos pirmininkė